top of page
Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van EASE with elise. In deze verklaring verschaft EASE with elise informatie over de persoonsgegevens die door EASE with elise worden verwerkt, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor dat gebeurt. 

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die EASE with elise verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, nieuwsbrief, het verstrekken van gegevens via online formulieren en/of het bezoeken van de website.

Op de website van EASE with elise (www.easewithelise.nl) kunnen links naar andere websites staan. EASE with elise is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

EASE with elise, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72870400, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

3. Welke persoonsgegevens verwerkt EASE with elise?

EASE with elise verwerkt persoonsgegevens over jou, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je bepaalde persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een online (contact)formulier op onze website of aanmelding voor een coachsessie. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien je deze verstrekt:

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Adresgegevens

 • Geslacht

 • IP-adres

 • IBAN

4. Verwerkt EASE with elise bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

EASE with elise verwerkt uitsluitend bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, indien EASE with elise daarvoor van te voren expliciet toestemming heeft gevraagd en ontvangen. EASE with elise verwerkt gegevens omtrent jouw mentale gezondheid in het kader van de coachsessies. Deze gegevens verwerkt EASE with elise alleen indien jij deze zelf aan EASE with elise verstrekt en enkel voor de uitvoering van de overeengekomen coachsessies en andere overeenkomsten waarbij dit noodzakelijk is. EASE with elise verwerkt geen gegevens ten aanzien van ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke of seksuele voorkeur, kredietwaardigheid of strafrechtelijk verleden.

5. Waarom hebben we jouw persoonsgegevens nodig?

EASE with elise verwerkt de persoonsgegevens in eerste instantie om uitvoering te geven aan de overeenkomst die je met EASE with elise hebt gesloten, zoals deelname aan een coaching(traject), wanneer je gebruik maakt van de website van EASE with elise of wanneer je persoonsgegevens verstrekt via een (contact)formulier op de website. Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van diensten

 • Websitegedrag analyseren om de website te verbeteren

Daarnaast zijn er nog een aantal andere doeleinden waarvoor we jouw gegevens kunnen gebruiken:

Nieuwsbrief

Net als de informatie die we indirect over jou hebben verzameld, kan de door jou aan EASE with elise verstrekte informatie door EASE with elise worden gebruikt voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Voordat we dat echter doen, stellen we je in de gelegenheid om aan te geven of jouw informatie op deze manier mag worden gebruikt (opt-in). Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen nieuwsbrieven meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies die zijn opgenomen in elke e-mail die je van ons ontvangt.

 

Geautomatiseerde besluiten of profiling

EASE with elise maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

 

Locatiegegevens

We gebruiken geen locatiegegevens.

 

6. Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

EASE with elise verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan of met derden. EASE with elise deelt jouw gegevens uitsluitend met derden indien je daartoe toestemming hebt verleend.

7. Maakt EASE with elise gebruik van cookies?

EASE with elise maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Onder meer de volgende plugins op de website van EASE with elise maken gebruik van cookies: Google Analytics.

Analytische cookies

EASE with elise gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in onder meer bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door EASE with elise. EASE with elise heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. EASE with elise krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken, maar altijd het laatste octet van jouw IP-adres maskeren.

Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden. EASE with elise heeft daartoe geen toestemming aan Google gegeven. EASE with elise maakt ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Ook heeft EASE with elise ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics uitgezet.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan jouw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Tracking cookies in onze marketing e-mails

Als je heeft aangegeven nieuwsbrieven of andere marketing e-mails van EASE with elise te willen ontvangen, zal het downloaden van afbeeldingen of het klikken op een link in deze e-mails ertoe leiden dat je persoonlijk wordt geïdentificeerd. Wij kunnen daardoor zien of je onze e-mail opent en vanuit de e-mail doorklikt naar onze website. Wil je dat niet, dan kun je je uitschrijven van onze (partner)mail of jouw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert.

Technische cookies

De informatie die we over jou verzamelen, kunnen we gebruiken om je op een persoonlijke manier met onze website te laten werken of bijvoorbeeld artikelen in een winkelwagen onthouden en af te rekenen. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld het navigeren op onze website eenvoudiger maken en content aanbieden waar je belangstelling voor hebt.

Cookies accepteren of weigeren

Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van jouw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Je dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

 

8. Opslag van persoonsgegevens

Door EASE with elise verwerkte persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan of opgeslagen op servers buiten de EU.

9. Bewaartermijn

EASE with elise zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. EASE with elise zal zich daarbij houden aan de wettelijke regels die omtrent het bewaren van persoonsgegevens gelden. Uitsluitend met jouw toestemming zal EASE with elise jouw persoonsgegevens langer bewaren.

 

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering insturen per e-mail sturen naar contact@eliseposma.nl. EASE with elise zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

bottom of page